Dokument informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 1. Wstęp:
  • Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników serwisu internetowego z ogłoszeniami ślubnymi o zasadach przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679).
 2. Administrator danych:
  • Administratorem danych osobowych jest firma Hubert Ploch Media, NIP: 1182254705, REGON: 524183957 z siedzibą: Jarzębinowa 3/4 Nowy Dwór Mazowieckie 05-100. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu email: kontakt@weselnabaza.pl.
 3. Cele przetwarzania danych:
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z serwisu ogłoszeniowego ze ślubami. Cele przetwarzania obejmują:
   • Rejestrację i zarządzanie kontem Użytkownika.
   • Publikację ogłoszeń ślubnych.
   • Realizację zamówień pakietów ogłoszeniowych.
   • Ocenę ogłoszeń, wystawianie opinii oraz kontakt z ogłoszeniodawcami.
 4. Rodzaje przetwarzanych danych:
  • Podczas rejestracji oraz korzystania z serwisu mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:
   • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy.
   • Dane kontaktowe: adres email, numer telefonu, adres.
   • Dane dotyczące ogłoszeń: tytuł, opis, miejsce, linki do mediów społecznościowych.
 5. Podstawy prawne przetwarzania:
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika oraz w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem.
 6. Udostępnianie danych osobowych:
  • Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług serwisu. Ogłoszenia publiczne zawierające dane kontaktowe mogą być widoczne dla innych użytkowników.
 7. Prawa użytkowników:
  • Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Okres przechowywania danych:
  • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Bezpieczeństwo danych:
  • Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy zmianą.
 10. Zmiany w polityce prywatności:
  • Polityka prywatności może podlegać zmianom. Aktualizacje będą publikowane na stronie serwisu.
 11. Kontakt z administratorem danych:
  • Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres email: kontakt@weselnabaza.pl.